times

Honoré de Balzac twierdził, iż prawdziwe szczęście jest efektem wysiłku, odwagi i pracy. Wychodząc z tego przekonania, szczęście staje się kwestią wyboru i indywidulanego działania. I choć bez wątpienia można się z tym zdaniem zgodzić, naukowe fakty odkrywają nowe, ciekawe informacje.

80-letnie badanie Uniwersytetu Harvarda, które jest jednym z najdłuższych w historii, na przestrzeni dekad badało fizyczny i psychiczny dobrobyt 268 studentów w trakcie ich życia. Poprzez dokonywanie regularnych pomiarów satysfakcji uczestników badania, jego celem było znalezienie uniwersalnego klucza do szczęścia. Wniosek? Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poczucie szczęścia są relacje z ludźmi.

Bliskie, szczere i ciepłe więzi z naszym otoczeniem chronią zarówno ciało, jak i umysł. Szczególnie wśród osób, które nie są uzależnione od używek, relacje te mogą znacznie wpływać na długość życia. Wzajemne zrozumienie, zaufanie i empatia budują poczucie bezpieczeństwa, które ma wpływ na ludzkie zdrowie.

Dlatego drogą prowadzącą ku szczęściu są relacje – nie tylko rodzinne, ale też te wewnątrz społeczności, której jesteśmy częścią. To bardzo istotne, ponieważ według badań, samotność może być dla człowieka równie szkodliwa co alkohol czy papierosy. Poczucie przynależności i zaangażowania to także możliwość własnej ekspresji. W jednej ze swoich książek amerykańska pisarka Rebecca Solnit opisuje międzyludzkie związki jako proces konstruowania wspólnej historii, w której człowiek może mieszkać i czuć się bezpieczny. Długie, szczęśliwe życie wymaga więc nie tylko silnych, ale też otwartych relacji, w których można się realizować. 

A jaki jest związek mody ze szczęściem? Według wywiadów przeprowadzonych przez The Fashion Studies Journal, ubranie lub personalny styl są ważnym elementem w procesie tworzenia tożsamości, rozumienia własnych potrzeb oraz budowania więzi z innymi. Jest to w dużym stopniu zależne od motywacji, która realizowana jest za pomocą mody. Warto więc, co pokazują badania, traktować ją jako jedno z praktycznych i pięknych narzędzi, które współkreują ludzkie szczęście.